11 بهمن 1401
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸

افتتاحیه نمایشگاه تجسمی شهر

عکاس: فرزین شادمهر