18 آذر 1402
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸

افتتاحیه نمایشگاه تجسمی شهر

عکاس: فرزین شادمهر