5 آبان 1399
|
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸

افتتاحیه نمایشگاه تجسمی شهر

عکاس: فرزین شادمهر