18 آذر 1402
موسسه تصویر شهر - سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ، هشتمین جشنواره بین المللی  فیلم شهر( تهران)  و محله را با شعار «اشاعه حقوق و اخلاق شهروندی» و با هدف تبدیل کلان شهر تهران به الگویی برای جهان اسلام برگزار می نماید.
این جشنواره به عنوان مهمترین رویداد سینمایی مدیریت شهری در سال 1401 بر آن است تا از طریق دعوت از هنرمندان و کشف و معرفی استعدادها در شش بخش « مسابقه سینمای ایران»، « مسابقه سینمای بین الملل»،  «مسابقه محله » ، «مسابقه تبلیغات و اطلاع رسانی سینمای ایران»، « مسابقه آفرینش های شهری» و « جنبی» به ترسیم و ترویج الگویی مناسب برای زندگی شهری و صنعتی؛ منطبق با فرهنگ ایرانی – اسلامی و با تاکید بر اصول اخلاق در چهارچوب خانواده و زندگی جمعی بپردازد.